Allergitest där det passar dig

Numera kan du både göra allergitest både hemma och inom sjukvården. Här berättar vi mer om hur de båda går till.

Vad är en allergi

En allergi är en immunologiskt förmedlad överkänslighetsreaktion. Det innebär att din kropp försvarar sig mot något ämne som för de allra flesta är helt ofarligt. Allergier kan vara olika allvarliga och i värsta fall kan de vara livshotande. I andra fall skapar de bara obehag. Oavsett vilket, finns det ingen anledning att leva med det obehag. Därför bör du göra ett allergitest om du misstänker att du har en allergi.

Allergitest som du kan göra själv

Du kan beställa allergitester på nätet eller köpa dem på ett apotek. Testet går till så att det kollar mängden IgE-antigener i blodet, eftersom kroppen producerar extra många av dessa när du har en allergisk reaktion, och resultatet kan avläsas redan inom 10 minuter på en testremsa. Du gör såhär:

  1. Tvätta händerna noggrant och torka dem.
  2. Stick dig i ett finger med lansetten och fånga en bloddroppe i pipetten.
  3. Läs av resultatet efter 10 minuter: om ett färgat streck uppträder under båda bokstäverna på remsan är allergitestet positivt.
  4. Om testet skulle vara positivt bör du kontakta din läkare. Beroende på vilken typ av allergi det gäller kan du få göra ytterligare utredning eller få utskrivet antihistaminer eller andra läkemedel.

Allergitest hos läkare

Kanske föredrar du att göra allergitestet hos en läkare för att du tycker att det känns tryggare, eller så har du haft en så pass kraftig reaktion att du måste uppsöka läkare. Om det inte är så att du måste åka in akut, bokar du först tid på en vårdcentral för att göra allergitestet. Hur testet sedan går till beror lite på vilken typ av allergi du misstänker att du har. De vanligaste allergitesten är dock blodprov, pricktest, lapptest samt födoämnesprovokation. Dessa kompletteras alltid av ett samtal med läkaren under vilket du får berätta om dina symptom och om varför du känner behov av att göra ett allergitest.

Om det är ett barn som ska göra ett allergitest bör en vuxen person följa med. Det är dock bäst att låta barnet själv svara på så många frågor som möjligt, så att läkaren enklast kan avgöra vilken allergi det kan handla om.

Så om du misstänker att du har en allergi, tveka inte att göra ett allergitest för att slippa allergier i framtiden.