Internal Family Systems (IFS) terapi är en terapeutisk metod som fokuserar på att utforska och förstå de olika delarna av en persons inre värld. Dessa delar representerar olika aspekter av personligheten, såsom skyddande delar, sårbart barn, kritiska röster och mycket mer. Terapeuten arbetar med klienten för att utforska och förstå varje dels syfte, önskningar och behov. Genom att identifiera och förstå dessa inre delar kan klienten uppnå ökad självinsikt, läkning och integration. Idén om att se psyket som bestående av olika delar är inte någonting nytt. Det förekommer inom flertalet västerländska förhållningssätt och terapier. Freud hade sina definitioner och man kan se liknande teorier även inom KBT.

Översikt med IFS

  • Definition: Terapi är en professionell och strukturerad behandlingsmetod som syftar till att hjälpa individer att hantera och övervinna olika psykologiska, emotionella eller beteendemässiga problem.
  • Terapeutisk Relation: Terapin bygger på en tillitsfull och konfidentiell relation mellan klienten och terapeuten, där klienten kan känna sig säker och respekterad.
  • Terapiformer: Det finns olika terapiformer som kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, gestaltterapi, familjeterapi och Internal Family Systems (IFS) terapi, var och en med sina egna metoder och tekniker.
  • Mål: Målet med terapi är att hjälpa klienten att öka självinsikt, hantera problematiska tankar och känslor, förbättra relationer, och uppnå en bättre livskvalitet.
  • IFS Terapi: Internal Family Systems (IFS) terapi är en terapeutisk metod som fokuserar på att utforska och förstå de olika delarna av en persons inre värld. Genom att identifiera och förstå dessa inre delar kan klienten uppnå ökad självinsikt, läkning och integration.
  • Terapeutiska Tekniker: Terapeuten kan använda olika tekniker som aktivt lyssnande, reflektion, frågor, rollspel, avslappningstekniker och hemuppgifter för att stödja klientens utveckling och läkningsprocess, inklusive IFS-specifika tekniker för att arbeta med inre delar.
  • Evidensbaserad Praxis: Många terapiformer, inklusive IFS, är baserade på forskning och beprövade metoder för att säkerställa effektivitet och klientens välbefinnande.
  • Terapi Process: Terapin går vanligtvis igenom olika faser, inklusive utvärdering, behandlingsplanering, intervention och utvärdering av framsteg för att säkerställa att klientens behov och mål uppfylls.
  • Slutmål: Målet med terapi, inklusive IFS, är att klienten ska uppnå ökad självständighet, bättre förståelse för sig själv och sina relationer, samt förbättrad förmåga att hantera livets utmaningar.

Terapi, inklusive IFS terapi, är en viktig resurs för dem som kämpar med olika psykologiska eller emotionella problem och kan vara en väg till personlig tillväxt, läkning och välmående.

Självledning och Integration

En central målsättning i IFS terapi är att hjälpa klienten att utveckla självledning över sina inre delar. Detta innebär att klienten lär sig att skapa en balanserad och harmonisk relation med sina olika parts, istället för att låta en eller några få dominerande parts styra över resten. Genom denna process uppnås integration, vilket innebär att alla delar accepteras och respekteras. Till skillnad från vissa behandlingar är inte eliminering en avgörande del. Istället försöker man hitta orsaken till att en del av personligheten orsakar problem och hur man kan integrera denna.

Arbete med Inre Konflikter

IFS terapi är särskilt effektiv när det gäller att hantera inre konflikter och motstånd. Genom att utforska och förstå de bakomliggande känslorna och behoven hos olika delar kan terapeuten hjälpa klienten att försona konflikter och hitta lösningar som är gynnsamma för hela systemet. Detta kan leda till en djupare känsla av inre frid och harmoni.

Integration av Trauma och Smärtsamma Upplevelser

En viktig tillämpning av IFS terapi är dess förmåga att arbeta med trauma och smärtsamma upplevelser på ett skonsamt och effektivt sätt. Istället för att försöka eliminera eller undertrycka traumatiska minnen tillåter IFS terapi klienten att utforska och bearbeta dem med stöd och medkänsla från terapeuten. Genom denna process kan trauman integreras på ett sätt som främjar läkning och tillväxt. Besök https://www.ifsterapi.se/ för bokning eller kontakt.