Är bilen det enda transportmedel som används i vardagen har man ofta svårt att tänka sig en cykel som alternativ. Bilen erbjuder en rad fördelar man inte kan få i en cykel. Samtidigt bygger tröskeln mellan bil och cykel många gånger på okunskap. Förvisso är cykel med barnsits inte någonting som ger möjlighet till packning eller transport av flera barn. Med en cykelvagn har man dock alla dessa möjligheter på ett enkelt sätt. Bor man inne i stan innebär tillgången till cykelvagn att man också helt slipper de köer som ofta är mer regel än undantag. Har man en aktiv livsstil kanske cykelvagnar är någonting man är väl insatt i. För den som å andra sidan hellre tar bilen till aktiviteter och umgänge, kan en cykelvagn innebära effektiv vardagsträning som ger resultat på kort tid! Motionen kan kännas långt under vad man önskar när man beger sig ut på en färd med sitt nya ekipage. Några dagar senare har kroppen anpassat sig och börjat räkna med viss fysisk ansträngning på daglig basis. Det är då man verkligen ser vilka tydliga synergieffekter som kommer vid användning av cykelvagn.

Träna med cykelvagn

De flesta cykelvagnar som kommer från större och kända varumärken har en sak gemensamt i det att vagnarna kan omformas till barnvagn. Det ger utmärkta förutsättningar att alltid ha med sig en barnvagn. Cykelvagnar har i regel två hjul vilket gör att de kan följa cykeln utan problem. När man skall bygga om vagnen till en barnvagn fäller man ner ytterligare två hjul som kan röra sig 360°. Den vagn man cyklade med är därmed fullt hanterbar även utan cykel. Barnen som sitter i vagnen behöver många gånger inte går ur densamma utan kan fortsätta njuta av färden som nu bytt motor.

I och med att cykelvagnen går att omforma har man även möjlighet att träna med vagnen. Som joggingvagn är den utmärkt och erbjuder all stötdämpning och följsamhet man kan önska. De grövre däcken får bra fäste i marken och tillför inte någon extra belastning för motionären. Beroende på vad för underlag man springer på, kan man anpassa vagnen för att bäst leva upp till ens kravbild.