Till skillnad från håravfall hos kvinnor, finns det många som tror att håravfall inte har lika stor betydelse för män. Det kan säkert stämma i vissa fall, men till skillnad från den allmänna bilden av män och deras relation till sitt hår plågas många män av sitt håravfall. De medger att skalligheten kan medföra såväl problem med deras förhållanden som sänka självförtroendet.

Som tur är finns det nu riktigt lösningar på problemet och inte bara illasittande tupéer. Fler män än någonsin tidigare tar till kirurgi för att återställa sitt hår. En anledning till denna plötsliga ökning av antalet hårtransplantationer är att patienterna har en större tilltro till de moderna teknikerna. Under bara de senaste 15 åren har transplantationskirurgin gjort stora framsteg. Den största förändringen som har skett under denna tidsperiod är att man numera transplanterar enskilda hårsäckar, vilket är en effektiv metod som ger ett resultat som ser naturligt ut. Avancerad hårtransplantation genom FUE Liter metoden genomförs bland annat hos Ilter Clinic.

Hårtransplantation för män

Vad sker under en hårtransplantation?

Under en hårtransplantation av denna typ, där man transplanterar enskilda hårsäckar, flyttar kirurgen hårsäckar från donationsområdet, vanligtvis på baksidan av huvudet, till den skalliga delen av hjässan. Ofta flyttas en till fyra hårsäckar i taget till det område som har drabbats av håravfall. Det bästa med denna metod är att den ger ett betydligt mer naturtroget utseende än de tekniker som tidigare har använts för att transplantera hår. Det slutgiltiga resultatet beror till viss del på donationsområdet och hur mycket hår man kan transplantera därifrån.

Det finns vissa begränsningar för vad som kan åstadkommas via kirurgi om donationsområdet som kirurgen har att arbeta med är väldigt litet. I detta fall bör patientens förväntningar vara något lägre än om donationsområdet hade varit större. Genom en gedigen konsultation innan ingreppet kan patienten få en bra bild av vad som kan förväntas av ingreppet. Idag är transplantationskirurgin väldigt preciserad och slutresultatet är därför mer förutsägbart än någonsin tidigare.

Även om denna moderna metod för hårtransplantation är väldigt träffsäker, är det inte så att alla hårsäckar kommer ge en återväxt av nytt hår. Generellt sett anser man att en felmarginal på cirka 5-15 procent av de transplanterade hårsäckarna acceptabel. Resultatet syns inte heller omedelbart, även om en hårtransplantation ofta kan genomföras vid ett och samma tillfälle. Det är viktigt att patientens förväntningar ligger på rätt nivå eftersom resultatet låter vänta på sig. De första resultaten börjar oftast skönjas först efter 9-12 månader från ingreppet, vilket kan kännas som en livstid för patienten.