På en skinnroller sitter ett stort antal nålar som skapar småsår i huden när rollern rullar över huden. En sak som skiljer modellerna åt är hur många nålar som sitter på ”rullen”. Det vanligaste är att den antingen har 192 eller 540 nålar.

Det är lätt att tro att 540 målar skulle vara bättre eftersom huden då behandlas ”mer” när man rollar. Men så enkelt är det inte.

Hur många nålar är bäst på en skinroller?

Studier

Det finns studier genomförda på skinrollers som har 192 nålar. Det är vetenskapliga studier som visar att denna hudbehandling fungerar och att det kan ge det resultat som förväntas. Men det har däremot inte genomförts samma grundliga studier på rollar med 540 nålar. Utifrån vetenskapliga tester kan man alltså dra slutsatsen att 192 fungerar – men att man inte kan dra någon slutsats kring rollar med fler nålar.

Varför 540 nålar?

En skinnroller gör extremt små hål i huden när den rullas över huden. Det är därmed logiskt att 540 nålar gör fler hål vilket skulle kunna tyda på att det ger ett bättre resultat. I och med att det är så många kommer även smärtnivån bli något lägre. Detta kan lite jämföras med en spikmatta. Ju fler spikar en sådan matta har desto mer sprids trycket över mattans spikar. Är det tillräckligt många kommer man knappt uppleva att det är spikar.

Varför 192 nålar?

Även om 540 nålar skapar fler sår i huden så måste man se på kvalitén för att dra en tydlig slutsats. Eftersom det vid ett större antal nålar gör att de sitter tätare så måste man tillföra mer tryck för att rollern ska göra resultat. Även här kan man jämföra mot spikmattan. Vore det bara fyra spikar skulle dessa direkt sjunka in i huden. Men eftersom det är så många fördelar tyngden. Det gäller därmed att hitta en balans mellan funktion, känsla och praktisk lösning. Då studier visar att 192 ger resultat kan svaret eventuellt hittas där.

Kniv eller spets?

En annan sak som skiljer de olika modellerna åt är hur nålarna är formade. Är det 540 nålar är nålarna mer av fyrkantig form och spetsen får formen av spetsen på en kniv. Det kan jämföras mot det färre antalet där nålarna istället är formade som ett spjut med en tydligare spets.

Vilken är bäst? Åsikterna går isär men många framhäver fördelen med färre nålar. Läs mer om hur en skinroller fungerar och varför det rekommenderas.