Livsnödvändig HLR-utbildning i Stockholm

När en person drabbas av hjärtstillestånd är det viktigt att personer i den drabbades direkta omgivning ingriper. Genom att utföra HLR kan du inte bara rädda livet på en annan människa utan även förhindra att hjärtstilleståndet ger bestående men. Patienter som ges hjärt-lungräddning av en person i närheten löper en betydligt lägre risk att drabbas av hjärnskada eller under året efter incidenten hamna på ett vårdhem, visar en ny studie. Detta är en anledning så god som någon att göra slag i saken och gå en HLR-utbildning i Stockholm.

Det är välkänt att de personer som faller offer för det livshotande sjukdomstillståndet hjärtstillestånd får en större chans att överleva om du som bevittnar incidenten agerar. De åtgärder du kan, och bör, vidta är att utföra bröstkompressioner samt, om du har möjlighet till detta, använda en hjärtstartare för att ge en elektrisk stöt till den drabbade. Den elektriska stöten ser till så hjärtrytmen återställs till det normala. När du går en HLR-utbildning i Stockholm kan du både få lära dig hjärt-lungräddning samt hur man använder en hjärtstartare.

Alla Stockholmare bör gå HLR-utbildning i Stockholm

Den nya studien visar att du genom att vidta ovanstående åtgärder även kan förhindra de långsiktiga negativa konsekvenserna av sjukdomstillståndet. Forskarna har funnit bevis som understryker vikten av att lära sig känna igen hjärtstillestånd, utföra hjärt-lungräddning med bröstkompressioner och använda en hjärtstartare. Andra forskare, som inte har varit delaktiga i studien, håller med om att de fynd som studien belyser är viktiga. Vi bör alla vara redo att agera om en person som befinner sig i vår närhet drabbas av hjärtstillestånd. Alla människor kan potentiellt sett rädda livet på en annan person, samt förhindra att incidenten ger bestående skador.

Målet med att ge hjärt-lungräddning och med hjälp av en hjärtstartare återställa hjärtrytmen på en nödställd person är inte bara att den drabbade ska överleva. Man vill förstås även att personen ska kunna återgå till att leva ett normalt liv tillsammans med sin familj.

Förra året överlevde 12 procent av de drygt 350 000 personer som i USA drabbades av hjärtstillestånd utanför ett sjukhus. I Sverige drabbas runt 10 000 invånare årligen av detta sjukdomstillstånd.

I Stockholm, Sveriges största stad finns naturligtvis gott om utbildningar inom hjärt och lungräddning. Läs mer på hlrutbildningstockholm.se och se var du kan starta så fort som möjligt.