CBD-olja, den olja som framställs ur hampa, har börjat användas mer och mer över världen för att lindra symptom och annat. Just CBD-olja framställs ur frön från så kallad industrihampa som innehåller en mycket liten mängd av det psykoaktiva ämnet THC. Här kommer information om hur produktionen av oljan går till.

Växten Cannabis sativa har i årtusenden använts i många olika syften. Fibrerna från växten har använts i rep och i klädesplagg och skor men den har även använts som en drog då den har ämnet tetrahydrocannabinol, som förkortas THC, som är ett berusningsmedel. Just den användningen är olaglig i många länder på vår jord då just THC är olagligt. Forskning har visat att vissa ämnen i plantan kan ha positiva hälsoeffekter, speciellt cannabidiol som brukar användas i en olja kallad CBD-olja. Av den anledningen har odlandet av industrihampa, vilket är en nyttoväxt, ökat med tiden sedan forskningen kring detta tog fart på 90-talet då forskarna ville forska på hur cannabis påverkar kroppen. CBD finns inte bara i frön utan även i blommorna. För den som är ute efter CBD Buds finns varierande sorter.

Industrihampa

Odling av industrihampa var helt olagligt i Sverige fram till 2005 då man ändrade lagstiftningen. Lagen säger att den odlade hampan i Sverige inte får innehålla mer än 0,2% av THC och att man måste skicka in en ansökan till Förvaltningsrätten om arealstöd. CBD-olja utvinns från så den odlade industrihampan vilket gör att även oljan innehåller mindre än 0,2% av det psykoaktiva ämnet THC vilket gör att man inte kan berusas av bruket av CBD-olja. Man får odla industrihampa efter att man har ansökt om tillstånd för detta vilket med andra ord betyder att det inte klassas som narkotikabrott om man har detta tillstånd. Just CBD utvinner man ur de frön som plantan producerar. CBD används allra främst i denna olja som i en del länder, även i Europa, ordineras till cancer-, MS- och epilepsipatienter då oljan har visat sig ha en större medicinsk fördel för just de patienterna.

Fler svenskar börjar nu använda CBDolja för diverse åkommor. Det rapporteras om en hel del hälsoeffekter som uppnåtts i och med denna växt. Då vi sedan historien använt oss av hampa för att bota sjukdomar är det inte oväntat att man nu tar tillbaks denna växt som en medicinalört att studera vidare.