Hälsafördig.biz är en webbplats med information om hur man kan leva ett bättre liv. Här finns tips för att leva hälsosammare, att ändra sin livsstil och att minska stressen. Det finns även information om hälsa överlag och vad det innebär att faktiskt ta tag i sin livsstil.

Så minskar du stress enligt Hälsafördig.biz

”Varför stressar vi?”. Den frågan ställer sig Hälsafördig.biz retoriskt på en av undersidorna. De menar att orsaker till stress finns överallt och påpekar att de kallas för stressorer. De listar ett antal punkter för att utveckla var stressen kan komma ifrån:

  • Yttre omständigheter. Yttre omständigheter kan till exempel vara katastrofer, smärta, sjukdomar och händelser på jobbet.
  • Specifika händelser. Exempel på specifika händelser som kan vara stressorer är att en nära anhörig går bort, bråk med vänner eller familj och skilsmässa.
  • Hjälplöshet och arbetslöshet. Att göra för lite kan orsaka stress ­– precis som att det kan vara stressande att ta på sig för mycket. I praktiken kan det handla om att man inte kan hjälpa en vän i nöd, eller att man oroar sig för att förlora jobbet och få en sämre ekonomi.
  • För höga krav samt behov av kontroll. Hälsafördig.biz menar att stress har sin grund i att alla önskar kontroll över situationer. Om vi inte får det, blir vi stressade. Således kan det finnas konsekvenser av att ha ett stort kontrollbehov eller att ställa för höga krav på oss själva.

Att ta tag i att ändra sin livsstil

På Hälsafördig.biz kan få tips om att komma igång med att ändra sin livsstil. De skriver dels att det kräver en handlingsplan, men också att man måste vara beredd på att det kan ta lång tid att etablera nya vanor i livet. De föreslår att man sätter upp ett slutgiltigt mål – till exempel att sluta snusa – och att man, för att nå det, bör sätta upp mindre delmål.

En hälsosam livsstil

En annan undersida på Hälsafördig.biz handlar om hur man kan nå en hälsosam livsstil. Bland de viktigaste tipsen skriver de att man bör tänka på vad livsstil faktiskt betyder. Det handlar alltså inte om en tillfällig förändring som du kan sluta med efter ett par veckor. Istället handlar det om något som ska göras så länge du lever.