Varje år måste den som äger en bil besikta den för att veta att det är i gott skick för att användas men hur många gör egentligen detsamma med sina kroppar? Det finns många fördelar med att genomföra en hälsokontroll med jämna mellanrum även om man känner sig frisk och kry. Det finns många sjukdomar som inte ger några tydliga symptom och därför kan en kontroll vara bra. Man kan även tidigt få veta om man ligger i riskzonen för någon sjukdom eller åkomma och kan på så vis göra något åt det i ett tidigt skede.

Fördelar med regelbundna hälsokontroller

Många tycker att det räcker att gå till doktorn när man faktiskt känner att man sjuk men faktum är att det finns flera sjukdomstillstånd som inte ger några tydliga symptom. Man kan till exempel ha högt blodtryck, blodbrist eller nedsättningar i lungornas funktion utan att veta om det och sådant går att upptäcka vid en hälsokontroll i Stockholm. Man kan även ta reda på om man ligger i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar när man blir äldre på grund av sina levnadsvanor och det kan vara bra att få höra det från någon kunnig för att sedan göra något åt problemet. Skulle hälsokontrollen däremot visa att man är frisk som en nötkärna kan man ändå se det som ett kvitto för sin hälsa och sitt levnadssätt.

Hur ofta?

Ju äldre man blir desto lättare har man för att drabbas av olika sjukdomar och därför bör man utföra kontroller med jämna mellanrum. Är man fortfarande ung och aktiv kan man göra en hälsokontroll med några års mellanrum men när man passerar 45 kan det vara en fördel att göra det ungefär en gång om året. Känner man sig orolig för sin hälsa och är yngre än 45 år kan man givetvis boka in kontroller ofta för att få bra tips och råd för vad man kan förändra för att den ska bli bättre.

För att genomföra en kontroll av sin hälsa kan man kontakta en hälso- eller vårdcentral i den stad man bor i för att boka in ett besök. Det finns mer eller mindre omfattande varianter och man kan få bra hjälp med att välja vilket som passar bäst när man gör sin bokning.