Naturmedicin – den alternativa vägen

När vi pratar om medicin menar vi nästan aldrig naturmedicinen. Homeopati som det också kallas anses inte ens vara en riktig del av medicinen, det är en alternativ väg att gå. Många tycker att naturmedicin verkar flummigt och bara för hippies, men resultaten bevisar det motsatta. Flera Patienter och anhöriga till sjuka, oavsett om det är människa eller djur, vittnar om vilka under naturmedicin kan göra. I den här texten förklarar vi lite mer om de olika begreppen inom naturmedicin och vad man måste tänka på.

Alternativ medicin

Det är viktigt att göra skillnader mellan begreppen alternativ medicin och naturläkemedel och naturmedel. När det gäller alternativ medicin och utbildad vårdpersonal (läkare och veterinärer och övriga med sjukvårdslegitimation) är det lite klurigt. Eftersom vi i svensk lag inte anser alternativ medicin som sjukvård kan de som arbetar under legitimation inom sjukvården som utgångspunkt inte använda dessa metoder. Detta beror på deras skyldighet att rekommendera vård som är vetenskapligt bevisad och vars effekt är beprövad. Det handlar alltså om nationella regler för vårdsäkerhet och vårdkvalitet. Var gränsen går för vad som är alternativt eller inte är dock svårare att definiera. Gränsen varierar lite från land till land. Kategoriseringen kan även ändras med tiden om ett land anser att forskning har visat att den tidigare alternativa metoden nu har visat en vetenskaplig effekt. Ett exempel på en sådan metod som nu är medicinskt accepterad är akupunktur mär det gäller vid vissa speciella sammanhang.

Homeopati

Homeopati är inte en medicinskt accepterad metod och har inte uppnått vetenskaplig dokumentation som gör att man inom svensk sjukvård inte anser det som en rekommenderbar behandlingsmetod. Om du ändå vill testa Homeopati och du personligen tror på det kan du välja att prova denna metod och då vända dig till en alternativ behandlare. De arbetar inte under samma regler och kontroll som till exempel läkare och veterinärer och bär inte samma vårdansvar. De arbetar dock även de under vissa lagar som reglerar vad de får lov att göra och på vem, det är bara att fråga dem om vad som gäller.

Naturläkemedel

När det gäller naturläkemedel är det inte samma sak som homeopati eller alternativ medicin. Naturläkemedel ingår i den traditionella, vetenskapliga medicinen. Naturläkemedel är alltså receptfria vetenskapligt bevisat effektiva läkemedel som kontrolleras och godkänns av läkemedelsverket på ungefär samma vis som övriga godkända läkemedel på den svenska marknaden. Att de heter naturläkemedel och inte bara läkemedel har med dess innehåll och framställning att göra. Det har alltså ingenting att göra med att det är en alternativmedicinsk produkt.

Både läkemedel och naturläkemedel har lite varierande effekt från person till person, däremot tenderar bieffekterna att vara färre vid naturläkemedel. Läs mer och beställ hem naturläkemedel från Timotej & Andersen det går snabbt och är enkelt och smidigt.