Genom att ha en hlr utbildning i ryggsäcken finns möjlighet att rädda liv. Även den som gått en sådan utbildning tidigare kan ha nytta av att fräscha upp minnet med jämna mellanrum, för att kunna agera på ett korrekt sätt om det någon gång skulle bli skarpt läge.

Varför och när används hlr?

Varje år drabbas ca 15 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp – varav endast ca 300 av dessa räddas och överlever. Hlr kan vara skillnaden på liv och död för den som drabbas – då ett hjärtstopp i regel leder till medvetslöshet och att man slutar att andas. Om inte hjärt-, och lungräddning påbörjas snarast kommer den drabbade personen att få syrebrist vilket i sin tur kan leda till hjärnskada. Hlr används alltså för att man ska få igång både hjärtverksamhet och andning, och där med i bästa fall rädda liv.

För att man ska veta hur man ska bete sig och agera om någon plötsligt faller ihop på gatan, på arbetsplatsen eller någon annanstans är det bra om man har gått en hlr utbildning. Kanske finns aningar om hur man ska göra men det är viktigt att det blir rätt med både hjärtkompressioner och inblåsningar samt hur man hanterar en hjärtstartare om en sådan finns tillgänglig.

Vanliga moment i en hlr utbildning

Om en person drabbas av ett plötsligt hjärtstopp är det hjärt, – och lungräddning som kan rädda personens liv – men det är viktigt att veta hur man ska göra och i vilken ordning. I en hlr utbildning får man lära sig detta – vanligen alltifrån när man ska larma 112 till hur man hanterar en hjärtstartare om en sådan finns i närheten.

I en grundläggande hlr utbildning får man alltså lära sig hur momenten ska utföras och i vilken ordning:

  • Kontrollera livstecken
  • Larma 112
  • Inled HLR
  • Ropa på hjälp och se till att någon kontrollerar om det finns en hjärtstartare i närheten

Idag finns hjärtstartare utplacerade lite här och där, till exempel i offentliga miljöer så som köpcentrum. Därför ingår även övningar med dessa i en modern hlr utbildning men för bara några år sedan såg det annorlunda ut. För den som gått en utbildning för ett par år sedan, där man inte fick lära sig hur en hjärtstartare används, kan det alltså vara dags att gå en ny utbildning.