Här presenteras några frågor och svar kring den tjänst som Symbiome.io erbjuder.

Av vilken anledning ska tarmfloraanalys ske?

Företagets affärsidé är att erbjuda ett enkelt sätt för privatpersoner att genomföra en tarmfloraanalys. I korthet innebär det att ett test beställs via symbiome.io, testet genomförs i hemmet och därefter skickas in för analys. De flesta som beställer denna tjänst gör det för att få veta om tarmfloran är på god nivå eller om det finns avvikande värden som eventuellt kan förklara måendet.

Kan provsvaren påvisa sjukdomar?

En diagnos kan aldrig ställas enbart efter en tarmfloraanalys. För att en sjukdomsdiagnos ska kunna ställas krävs en bredare undersökning av en läkare.
Däremot ställs provsvaren mot hur tarmfloran ser ut hos personer med specifika sjukdomar. Det kan därmed vara en ”varningsklocka” att ytterligare undersökningar behöver ske. En person med sämre mående, och bra värden i tarmfloran, bör därmed även fortsätta med andra undersökningar.

Ger Symbiome.io tips på förbättrat mående?

Ja, utifrån den analys som sker kommer Symbiome.io ge råd om hur personen kan förbättra sin tarmflora och på detta sätt förbättra sitt allmänna mående.

  • Vilken kost rekommenderas?
  • Kan motion påverka måendet?
  • Är värdena så avvikande att vård behöver uppsökas?

Varför ska proverna frysas ner?

Eftersom forskningen alltid går framåt kan ytterligare provmöjligheter komma vid ett senare skede. Eftersom proverna därmed redan finns hos företaget behöver inte ett nytt provtagningskit skickas ut.

Behöver jag tänka på något inför provtagning?

Det viktiga är att inte göra några förändringar alls förrän provet är genomfört. Detta varken gällande mat, motion eller andra livsstilsförändrande åtgärder. Dessa prover ska visa kroppens mående ”här och nu” och därmed inte påverkas av tillfälliga dieter eller liknande. Detta för att inte enstaka förändringar ska störa korrekt analys. En del av provsvaren påverkas inte av tillfälliga förändringar i kost/motion medan andra tydligare påverkas.

De som äter mediciner, eller har annan behandling, bör vara medveten om att tarmfloran kan påverkas av detta. Provsvaren kommer därmed att besvara hur tarmfloran ser ut med dessa mediciner i kroppen. En paus med medicinering rekommenderas enbart efter inrådan av läkare. Samtliga frågor och svar kan ses på Symbiome.io – via ”Hjälp” i menyn.