En av de aktörer som erbjuder privata blodprover i Stockholm är Medisera. Företaget har samarbete med ett flertal provtagningsställen och enklast väljs ställe på företagets hemsida. De olika platserna kan hittas på tre olika sätt via hemsidan.

Via kartan

På sidan som presenterar Mediseras provtagningsställen finns en karta/satelitkarta. På kartan finns samtliga platser där blodprov kan genomföras noterade med en röd markering. Genom att zooma in går det därmed att se exakt plats. Genom att klicka på en av dessa röda markeringar kommer information fram om just det specifika provtagningsstället. Detta med kontaktuppgifter, adress och öppettider.

Via en lista

Andra alternativet är att se på listan som presenterar samtliga provtagningsställen i Stockholm. Även den presenteras på samma sida på webbplatsen. Dessa är inte presenterade i bokstavsordning vilket kan göra det något svårare att hitta exakt den plats som önskas. Då är det enklare att använda kartan för att lokalisera den mest närliggande platsen.

När blodprov i Stockholm beställs

Tredje alternativet är att välja provtagningsställe i samband med att ett blodprov beställs. Det sker på följande sätt:

  • Välj blodprov
    I menyn på Medisera.se nås ”Våra hälsokontroller och blodprov”. Därunder finns ca 60 olika blodprov att välja på. En del är specifika mot ett enda värde (exempelvis järn) medan är andra är bredare och mäter ett 20-tal olika blodvärden.
  • Välj provtagningsställe
    När ett blodprov beställs anges först personuppgifter och därefter väljs var i landet som det önskas ske. Önskas det genomföras i Stockholm väljs antingen Centrala, Norra, Södra, Östra eller Västra Stockholm. Därefter kommer provtagningsställen presenteras inom dessa områden. Väljs exempelvis Norra Stockholm kommer ca 20 olika alternativ att presenteras. Detta med allt från Danderyds sjukhus till Karolinska i Upplands Väsby.

Byte av provtagningsställe?

När en bokning sker skapas automatiskt en digital remiss till det provtagningsställe som valts. Därefter har personen 3 månader på sig att gå till detta ställe och genomföra blodprovet. Detta sker uteslutande på drop-in tider. Vid behov av att byta provtagningsställe behöver kundtjänst kontaktas på Medisera.

Det finns även fler aktörer än Medisera som erbjuder privata blodprov i Stockholm. Det kan variera något vilka olika provtagningsställen som erbjuds. Hittas inte ett tillräckligt nära provtagningsställe hos en av aktörerna kan alltså utbudet kontrolleras hos någon annan.