Kompressionsstrumpor är till för personer som har problem med blodtillförseln och venerna. Om man rör sig för lite eller inte motionerar alls är risken betydligt högre att drabbas av sådana besvär. Blodet behöver en enkel och smärtfri flödesväg genom klaffarna och upp till hjärtat för att cirkulationen i kroppen ska fungera bra. För personer som har problem med detta är det av stor vikt att man rådfrågar om medicinsk hjälp, inte bara sätter tilltron till vanliga stödstrumpor.

Kompressionsstrumpor är en egen produkt och mer avancerad än den mer kända stödstrumpan. Många gör misstaget att blanda ihop dessa vilket kan vara lätt för en person som saknar medicinskt kunnande. De olika strumporna skiljer sig dock åt på flera punkter och kompressionsstrumpor är mycket mer avancerade och är ett medicinskt redskap som ordineras av vårdpersonal till personer med problem med venerna. Stödstrumpor däremot kan köpas av vem som helst är ett stöd för personer med friska vener som vill få lite hjälp med blodcirkulationen.

Skillnaden mellan kompressionsstrumpor och stödstrumpor

  • Har inget konstant eller kontrollerat tryck över benet
  • Stödstrumpor ordineras inte av vårdpersonal
  • Stödstrumpor används av personer med friska vener

Kompressionsklasser

Problem börjar ofta i vadmuskeln och om inte den stimuleras tillräckligt för att kunna transportera bort blodet eller om venerna tänjs ut och skapas problem. Blodet behöver ständigt cirkulera runt i kroppen och upp till hjärtat för att därefter pumpas ut på nytt. Om venklaffarna i benet inte fungerar som de ska, ja då är det en bra idé, kanske rentav nödvändig, att börja använda kompressionsstrumpor. Kompressionsstrumpor är till för personer som har problem med blodtillförseln och venerna. För att veta exakt hur mycket tryck och kompression som behövs så görs en undersökning tillsammans med vårdpersonal där olika tester tas för att få fram den kompressionskolvs som behövs till varje enskild patient.

Maximalt tryck sätts alltid runt vristen eftersom det är där benet är som smalast. För att inte strumpans tryck ska få motsatt effekt och motverka cirkulation så avtar trycket längs med benet i takt med att benet blir tjockare. Hade det varit konstant samma tryck hade blodcirkulationen tvärtom stoppats, enligt samma princip som om du trycker hårt mot din handled och efter bara några sekunder känner hur cirkulationen i handen och armen försvinner.